Counselling (counseling) is altijd maatwerk en ook geschikt als u bezig bent met 'vraagstukken' als zingeving en persoonlijke groei.
Steeds meer mensen vinden hun weg naar een counseller en steeds meer mensen onderkennen de toegevoegde waarde van deze vorm van hulpverlening. Individuele particulieren, maar ook werkgevers roepen de hulp in van counsellers, huisartsen verwijzen hun patiënten door voor counselling.

Counselling heeft zijn wortels in de Verenigde Staten van Amerika en Engeland. Het is begin jaren ’90 in Nederland geïntroduceerd en is sindsdien bezig met een gestage opmars.

Het proces van counselling

Counselling is laagdrempelige professionele psycho-sociale hulpverlening, waarbij mensen leren (opnieuw) meester te worden van hun leven. Counselling:

Wat is counselling

Counseling is een (co-)creatief proces, een gezamenlijke zoektocht, waarbij de cliënt centraal staat. Counselling:

  • helpt bij het 'herprogrammeren' of aanpassen van gevoelens, gedachten en gedragingen aan een nieuwe situatie.
  • gaat uit van een holistisch mensbeeld en heeft aandacht voor het geestelijke, het lichamelijke en het spirituele (ruimer dan alleen het religieuze) aspect van de mens.
  • is geschikt als klankbord bij uiteenlopende problemen, bijvoorbeeld bij rouw en rouwverwerking, stressmanagement (link is Engels), burn-out, relatieprobelemen, overmatige stress, maar ook wanneer tijdmanagement (link is Engels) meer dan een praktisch probleem wordt, en (het voorkomen van) ziekteverzuim. (Zie ook: mentaal verzuim en vaak voorkomend verzuim).
  • heeft niet als doel om de oorzaken van problemen diepgaand te onderzoeken, maar wil mensen een relatief snelle, praktische en duurzame oplossing helpen vinden.
  • helpt mensen die op een moment in hun leven zijn aangekomen, dat zij extra steun nodig hebben, om het overzicht te hervinden bij het oplossen van hun problemen.

Het doel van counselling

Counseling vindt plaats binnen een sfeer van respect, integriteit, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook wanneer voor het counsellingtraject betaald wordt door een werkgever of een reïntegratiebureau.

In de gesprekken verkent de counseller samen met u het probleem(gebied) en/of uw mogelijkheden, vervolgens wordt een plan gemaakt voor verbetering van uw situatie en ten slotte helpt de counseller u, coachend, uw plan ook daadwerkelijk uit te voeren. De bedoeling is tenslotte dat u weer in staat bent zelfstandig de regie over uw leven te voeren en op basis van uw eigen keuzes (weer) greep te krijgen op uw dagelijks bestaan.

In sommige gevallen zijn drie sessies voldoende, maar meestal duurt het traject langer.

Counselling is vaak heel effectief bij (kleine) kinderen, vanaf het moment dat zij een redelijke taalbeheersing hebben.

Lees meer over Joke en over Relief Counselling of neem contact op.

Share