De diensten die Relief Counselling biedt, zijn persoonlijke counselling en counselling op afstand. Deze diensten zijn voor zowel volwassenen als kinderen en ze zijn zo samengesteld dat ze helder, duidelijk en transparant zijn.

Relief Counselling werkt volgens een standaard werkwijze en biedt zowel persoonlijke, telefonische als e-mail counselling.

Naast Nederlands biedt Relief Counselling persoonlijke counselling aan in vier andere talen: Fries, Duits, Frans en Engels.

Vragen kunt u natuurlijk altijd stellen.

Diensten

Relief Counselling heeft drie specialisaties.

Counselling is voor iedereen, die

 • in zijn of haar leven in een kringetje rondloopt
 • een steuntje in de rug nodig heeft
 • met iemand anders over problemen wil praten
 • over de zin van het leven wil praten
 • het ‘even’ niet meer ziet zitten
 • een rouwproces doormaakt
 • onrustgevoelens heeft
 • het allemaal teveel wordt
 • ………

De drie specialisaties van Relief Counselling

Het counsellen van:

Werkwijze

Relief Counselling biedt haar diensten aan volgens een standaard werkwijze. De eerste stap is een intakegesprek, een kennismakingsgesprek. De tweede stap is het counsellingstraject. De cliënt kan hierbij kiezen tussen persoonlijke counselling en counselling op afstand.

Intakegesprek

Een intakegesprek is een kennismakingsgesprek, waarin de counseller en de cliënt over een weer kijken of het 'klikt'. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een intakeformulier. Op basis van het intakeformulier en het intakegesprek wordt samen besloten wat de vervolgstappen zijn.

Een intakegesprek is niet bedoeld om diep inhoudelijke vragen meteen op te lossen, maar het probleem/de vraag moet in aanzet wel helder worden.

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Counsellingstraject

In het counsellingtraject zelf inventariseren counseller en cliënt, samen, nauwkeuriger de problemen.

Daarna volgt een fasegewijze aanpak van het probleem:

 1. Wat is precies het (echte) probleem, waar cliënt mee zit? en
 2. Wat is het doel dat hij/zij wil bereiken?

Tenslotte (fase 3) wordt er een strategie bedacht om het doel daadwerkelijk te bereiken.

De bedoeling is dat cliënt door de vragen van de counseller (weer) richting ziet en met dit inzicht zelf een doel omschrijft en een uitvoeringsplan maakt. De counseller dient steeds als klankbord en houdt het proces in de gaten (onder meer de doelmatigheid ervan).

Persoonlijke counselling

De voordelen van persoonlijke counselling zijn onder meer dat er niet alleen met woorden, maar ook door middel van oogcontact, intonatie en lichaamstaal gecommuniceerd wordt. De kans op misverstanden wordt hierdoor kleiner en het opbouwen van een vertrouwensband is daardoor vaak gemakkelijker.

Wanneer er omstandigheden zijn dat de gesprekken buiten mijn praktijk plaatsvinden, worden, afhankelijk van de afstand, ook de reistijd, de reiskosten en de huur van de locatie in rekening gebracht.

Het tarief voor persoonlijke counselling

Voor particulieren: € 50,- (incl. BTW) per sessie van 60 minuten.
Voor bedrijven: tarieven op aanvraag.

Counselling op afstand

De voordelen van counselling op afstand zijn voor u, dat u de deur niet uit hoeft voor hulp, en dat u geen reistijden en reiskosten heeft. Ook blijft u in zekere zin anoniem, en dat kan voordelen hebben wanneer u bepaalde problemen aan de orde wilt stellen. Relief Counselling biedt counselling op afstand door middel van E-mailcounselling en telefonische counselling.

E-mailcounselling

E-mailcounselling (e-counselling) geeft u de mogelijkheid om uw probleem van u af te schrijven. Dit werkt vaak al heel goed om emoties te verwerken. Vaak helpt het nog beter als er ook nog iemand is die alles leest. Als counseller lees ik uw e-mails met interesse en begrip en ik kan u helpen de lijn te vinden in uw probleem en samen met u naar een oplossing toewerken.

U bent vrij zo veel en zo vaak te e-mailen als u wilt. In principe stuur ik naar aanleiding van uw e-mails één keer per week een oplossingsgerichte reactie per e-mail terug. Wanneer dit zinvol is zal ik sneller reageren.

Ook de intake is per e-mail.

Tarief  E-mailcounselling

Voor E-mailcounselling betaalt u een vast bedrag van € 80,- incl. BTW per maand (+/- 30 dagen).
De kosten dienen vooraf te worden betaald. Betalen met PayPal is mogelijk.

Telefonische counselling

Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om door middel van het voeren van telefoongesprekken te werken aan de oplossing van uw probleem. Soms is één telefonisch gesprek voldoende, maar het komt ook voor dat een aantal gesprekken noodzakelijk is. Wanneer u er in een later stadium voor kiest om verder te gaan met persoonlijke counselling is dat altijd mogelijk.

Telefonische counselling vindt plaats op afspraak, in de avonduren. Wanneer ik u bel, zijn er mogelijk extra kosten, die vooraf moeten worden betaald. Belt u mij dan zijn er geen extra kosten en kunt u, wanneer u dat wenst, met een anoniem nummer bellen.

Het eerste telefoongesprek is een oriënterend gesprek, waarin u in het kort vertelt over de aanleiding om contact op te nemen. Wanneer er voldoende tijd is kan dit gesprek ook meteen een intakegesprek zijn. In andere gevallen spreek ik met u tijdens het eerste oriënterende gesprek een (telefonisch) intakegesprek af. Dit intake-gesprek is gratis.

Tarief telefonische counselling

De kosten voor counselling per telefoon bedragen € 27,50 incl. BTW per half uur.  De kosten dienen vooraf te worden betaald. Betalen met PayPal is mogelijk.

Share