In mijn dagelijks leven en in mijn praktijk kom ik vaak 'bijzondere mensen' tegen, die hun eigen prachtige eigenschappen (nog) niet kennen of daar (nog) niet mee weten om te gaan. Mensen die door henzelf of door anderen als ‘anders’ worden gezien. Zij ervaren in het dagelijks leven vaak grote problemen, of worden telkens met dezelfde dingen geconfronteerd.

  • Vaak niet worden begrepen door hun sociale omgeving of op hun werk
  • Vaak als ‘lastig’ worden ervaren
  • Hun eigen talenten als een last ervaren
  • Een ‘diagnose’ hebben gekregen, zoals ADHD, ADD, autisme, …
  • Hoogbegaafd of hooggevoelig (HSP) zijn

'Bijzondere mensen'Het kan gaan om kinderen of volwassenen die thuis of op school of het werk vastlopen. Of om kinderen of volwassenen die hooggevoelig, begaafd of hoogbegaafd zijn. Of drukke kinderen en volwassenen met (te?) veel energie. Ook kan het gaan om kinderen die op een andere manier of met meer moeite leren, of die door hun gedrag duidelijk maken dat het echt anders moet.

Zichtbare kenmerken zijn: stil en teruggetrokken zijn, frustratie, woede, agressie, pesten of gepest worden, een ‘eigen wereld’ bouwen, of dit leven helemaal niet meer willen.

Door counselling wordt vaak heel veel duidelijk en worden mogelijkheden ontdekt die in het leven van elke dag toepasbaar zijn.

'Bijzondere mensen'

Hoewel ik weinig behoefte heb om mensen in ‘hokjes’ te stoppen, is het soms handig om bepaalde eigenschappen een naam te geven. Om aan te duiden waar het zo ongeveer over gaat. Als trefwoorden noem ik: hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, ADD en NLD.

'Bijzondere mensen' zijn vaak niet goed onder één van deze ‘noemers’ te vatten. Vaak lopen kenmerken in elkaar over, vallen kenmerken onder meerdere ‘noemers’ of treden verschillende van deze ‘noemers’ tegelijk op. Soms zijn typerende kenmerken van een groep helemaal niet van toepassing bij een bepaalde persoon.

Hoogbegaafdheid heeft eigenlijk geen uitleg nodig, maar ik heb er toch iets over geschreven. Juist omdat het tot vreemde problemen kan leiden en er veel misverstanden omheen bestaan.

hooggevoeligheidHooggevoeligheid is vaak een aspect van één van de andere zaken, maar kan ook op zichzelf voorkomen en als zeer problematisch worden ervaren.

ADHD en ADD (‘verzamelnaam’: ADHD) en autisme worden in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen) als stoornissen aangeduid. De diagnose wordt gesteld door een psychiater of een psycholoog.

Ik heb ook iets over NLD geschreven, omdat deze leerstoornis veel overeenkomstige kenmerken heeft.

Als counseller leg ik de nadruk op de positieve kanten. De kwaliteiten die mensen die ‘anders’ zijn in zich dragen, terwijl zij deze kwaliteiten zelf (nog) niet zo ervaren.

Share