Privacyverklaring

Relief Counselling, gevestigd aan de Poelgeeststraat 20a LEIDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.relief-counselling.nl
Relief Counselling
Poelgeeststraat 20
2316 XL  LEIDEN
+31 71 5282548
Joke Spannenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Relief Counselling
Zij is ook te bereiken via joke@relief-counselling.nl

 

Persoonsgegevens die Relief Counselling verwerkt

Relief Counselling verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens, waaronder bijzondere of gevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld over een eventueel strafrechtelijk of psychiatrisch verleden, die je zelf actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
– Bankrekeningnummer (bij betalingen via internetbankieren)
– Gegevens over activiteiten op de website https://www.relief-counselling.nl (via Google Analytics)

 

Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Relief Counselling verwerkt ook andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, die je zelf actief hebt verstrekt:
– godsdienst of levensovertuiging
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar, uitsluitend met toestemming van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Relief Counselling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van een nieuwsbrief
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Relief Counselling verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Relief Counselling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Relief Counselling gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • MS Word (voor het verwerken van intake formulieren)
  • MS Excel (voor het opmaken van facturen)
  • PDF (voor het verzenden van facturen)

Verslagen van gesprekken worden niet geautomatiseerd gemaakt en bewaard op een veilige plaats binnen de praktijk.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Relief Counselling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn voor de intakeformulieren en de facturen is in overeenstemming met de (wettelijke) eisen van de belastingdienst en andere bevoegde instanties binnen Nederland.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Relief Counselling verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer een zeer dringende ethische plicht dit noodzakelijk maakt of wanneer je zelf schriftelijk toestemming hebt gegeven om gegevens te verstrekken aan een persoon of een instantie, zoals bijvoorbeeld een psycholoog of een arts of een instituut, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Relief Counselling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Relief Counselling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website tijdens je bezoek naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relief Counselling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relief-counselling.nl. Er wordt binnen vier weken gereageerd op jouw verzoek.

Relief Counselling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Relief Counselling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dat te bereiken worden onder meer de meest recente beveiligingsupdates automatisch geïnstalleerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@relief-counselling.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van de privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 25 mei 2021.

Share