NLD staat voor Non-verbal Learning Disabilities, 'niet-verbale leerstoornissen', betrekking hebbend op non-verbale informatie. Personen met NLD hebben een traag werktempo, motorische problemen, problemen met ruimtelijk inzicht en problemen met volgorde (tijd, oorzaak en gevolg), bij rekenen en schrijven, bij niet-verbale zaken in de sociale omgang en ze komen vaak vreemd verstrooid over in alledaagse situaties. Kinderen en volwassenen met NLD hebben meer dan gemiddeld te kampen met angst en depressie.

Kenmerken van NLD

 • De spraakontwikkeling komt vrij laat op gang (daarna is de spraak goed; soms zijn er uitspraakproblemen en eigenaardigheden zoals echoën, herhalen, monotoon spreken)
 • Problemen met overzicht, bijvoorbeeld in de gymzaal en het zwembad; snel verdwalen, gevaarlijk gedrag in het verkeer
 • Angst voor ongewone sociale situaties
 • Ontwikkeling gaat sprongsgewijs (in fasen)
 • Passief gedrag
 • Moeite met herkennen van niet-verbale signalen (gebaren, gezichtsuitdrukkingen)
 • Weinig sociale vaardigheden
 • Slechte oog-hand-coördinatie
 • Grove motoriek: houterig, onhandig; 'gekke' ongelukjes
 • Fijne motoriek: moeite met pengreep, vasthouden van mes en vork
 • Moeite met het aanleren van routines (die daarna juist opmerkelijk goed zijn)
 • Problemen met inzichtelijk rekenen (automatiseren lukt wel)
 • Traagheid, onzekerheid
 • Onverklaarbare uitingen van woede en angst
Share